Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 218 af 27.03.2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) - ny bestemmelse om betinget notering på unges straffeattester - sagsnr. 2011-475

Print Print
17-02-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-475 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.