Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 218 af 27.03.2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) - ny bestemmelse om betinget notering på unges straffeattester - sagsnr. 2011-475

Print Print
17-02-2011