Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af genetisk insekt-resistent sojabønne MON 87701 til brug i fødevarer og foder, import og forarbejdning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Print Print
02-12-2011