Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret ukrudtsmiddeltolerant sojabønne 356043 til brug i fødevarer og foder, import og forarbejdning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2011-4744

Print Print
02-12-2011