Lovudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekaniske til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændring på nationalt plan og EU-niveau - sagsnr. 2011-4731

Print Print
14-12-2011