Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. - sagsnr. 2011-4730

Print Print
08-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4730 Lovudvalget.aspx - d. 22-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.