Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse) - sagsnr. 2011-4690

Print Print
12-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4690 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.