Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse) - sagsnr. 2011-4690

Print Print
12-12-2011