Lovudvalget - Høring over 2. sæt af fælleseuropæiske forslag til ITU's World Radiocommunication Conference 2012 (WRC-12) - sagsnr. 2011-4648

Print Print
08-12-2011