Lovudvalget - Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester (j.nr. 2011-20-221-01099) - forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANCO 12783/2011) - sagsnr. 2011-4644

Print Print
25-11-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4644 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.