Skatteudvalget - Udkast til en ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen (nr. 663 af 16. juni 2006) der træder i kraft den 1. januar 2012 - sagsnr. 2011-4627

Print Print
15-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4627 Skatteudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.