Skatteudvalget - Udkast til en ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen (nr. 663 af 16. juni 2006) der træder i kraft den 1. januar 2012 - sagsnr. 2011-4627

Print Print
15-12-2011