Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af "Ny tyggegummibase (Rev-7)" som novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2011-4626

Print Print
23-11-2011