Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love - sagsnr. 2011-4608

Print Print
28-11-2011