Lovudvalget - Udkast til lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (vikarloven) - sagsnr. 2011-4607

Print Print
22-11-2011