Skatteudvalget - Høring - L 31 - ændring af ligningsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2011-4600

Print Print
29-11-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4600 Skatteudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.