Lovudvalget - 01.02.2011 - Ændring af bekendtgørelse nr. 1498 af 15. december 2010 om ydelse af præmier for handyr og moderfår - 2011-460

Print Print
01-02-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-460 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.