Lovudvalget - 01.02.2011 - Ændring af bekendtgørelse nr. 1498 af 15. december 2010 om ydelse af præmier for handyr og moderfår - 2011-460

Print Print
01-02-2011