Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren - sagsnr. 2011-4588

Print Print
25-11-2011