Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom og bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde - sagsnr. 2011-4505

Print Print
08-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4505 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.