Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom og bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde - sagsnr. 2011-4505

Print Print
08-12-2011