Strafferetsudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer - straf for overtrædelse af knivforbuddet - sagsnr. 2011-4469

Print Print
16-12-2011