Strafferetsudvalget - Udkast til forslag om lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse, lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen - sagsnr. 2011-4430

Print Print
17-11-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4430 Strafferetsudvalget.aspx - d. 21-01-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.