Strafferetsudvalget - Udkast til forslag om lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse, lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen - sagsnr. 2011-4430

Print Print
17-11-2011