Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret sojabønne 40-3-2 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2011-4429

Print Print
09-11-2011