Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret ukrudtsmiddeltolerant sojabønne A5547-127 til brug i fødevarer og foder, import og forarbejdning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2011-4428

Print Print
09-11-2011