Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger mv.) - sagsnr. 2011-4410

Print Print
08-12-2011