Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om ændring af færdselsloven (kriminal lavalder) - sagsnr. 2011-4406

Print Print
09-12-2011