Lovudvalget - Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerhed ved offshore og gas prospekterings-, efterforsknings-, og produktionsaktiviteter (COM(2011) 688 Final) - sagsnr. 2011-4356

Print Print
18-11-2011