Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov - sagsnr. 2011-4339

Print Print
08-12-2011