Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (gennemførelse af 2002 Athen-konventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs og registrering af skibe med frist) - sagsnr. 2011-4338

Print Print
14-11-2011