Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse, udkast til ændring af bekendtgørelse om frekvensplanen samt udkast til radiogrænseflade for Short Range Radars (SRR) - sagsnr. 2011-4319

Print Print
22-11-2011