Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love - sagsnr. 2011-4317

Print Print
07-11-2011