Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme) - sagsnr. 2011-4305

Print Print
29-11-2011