Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste mv.) - sagsnr. 2011-4303

Print Print
01-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4303 Strafferetsudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.