Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste mv.) - sagsnr. 2011-4303

Print Print
01-12-2011