Strafferetsudvalget - Udkast til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel mv.) - sagsnr. 2011-4294

Print Print
09-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4294 Strafferetsudvalget.aspx - d. 02-12-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.