Strafferetsudvalget - Udkast til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel mv.) - sagsnr. 2011-4294

Print Print
09-12-2011