Skatteudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (ændring af forældelsesfristen for krav på tilbagebetaling af grundskyld) - sagsnr. 2011-4230

Print Print
04-11-2011