Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder - sagsnr. 2011-4205

Print Print
07-11-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4205 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.