Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder - sagsnr. 2011-4205

Print Print
07-11-2011