Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter og udkast til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutioner - sagsnr. 2011-4199

Print Print
17-11-2011