Uddannelsesudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat - sagsnr. 2011-3973

Print Print
28-10-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-3973 Uddannelsesudvalget.aspx - d. 24-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.