Uddannelsesudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat - sagsnr. 2011-3973

Print Print
28-10-2011