Lovudvalget - Høring vedrørende forslag om indførelse af importrestriktioner for ris og risprodukter fra Kina vedrørende indhold af ikke-EU-godkendt genmodificeret ris i og ophævelse af Kommissionens beslutning nr. 2008/289/EU - sagsnr. 2011-3962

Print Print
06-10-2011