Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af "flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L", som en novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2011-3961

Print Print
04-10-2011