Strafferetsudvalget - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område KOM(2011) 445 endelig - sagsnr. 2011-3636

Print Print
27-09-2011