Lovudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 1760/2000 om mærkning af kvæg og oksekød - sagsnr. 2011-3457

Print Print
14-09-2011