Lovudvalget - Høring over bekendtgørelser i forbindelse med ikraftsættelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen - sagsnr. 2011-3332

Print Print
15-09-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-3332 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.