Lovudvalget 25.01.2011 - Forslag til nye grænseværdier for en række pesticidrester (j. nr. 2011-20-221-00868) - sagsnr. 2011-331

Print Print
25-01-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-331 Lovudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.